Ledercoaching/-støtte

Bli en bedre leder og skap prestasjoner gjennom ditt lederskap!

Ledere møter mange utfordringer i hverdagen og hvordan disse takles er avgjørende for hvor godt lederen lykkes.

Eksempler på områder som kan være aktuelle for coaching/støtte:

 • Bevisstgjøring på lederegenskaper – hva er jeg god til og hva ønsker jeg å bli bedre til?
 • Hvordan implementere organisasjonens visjon og målsetting i mitt lederskap? Hva betyr dette for meg og mitt lederskap?
 • Hvordan implementere organisasjones verdier gjennom mitt lederskap?
 • Tydelighet og trygghet i lederrollen
 • Samhold, motivasjon og empati; utvikling av fellesskap og støttende klima

Hva kan resultat av ledercoaching/støtte være:

 • Effektive og resultatorienterte ledere med høy grad av trivsel
 • Selvstendige og motiverte ledere som opplever større grad av mestring
 • Tydeligere kommunikasjon med medarbeidere og kolleger
 • Større evne til endring og å se nye muligheter
 • Bedre problemløsning
 • Bedre ledelse!

Pris:

Pris for 10 ganger inntil 1 1/2 time per gang, kr. 22.000,- eks. mva. Prisen inkluderer alle forberedelser og etterarbeid.

Jungiansk Typeforståelse, JTI, kan brukes som støtteverktøy. JTI tilbys til spesialpris kr. 750,- eks. mva i forbindelse med ledercoaching/lederstøtte. For å lese mer om JTI, trykk HER 

For mer informasjon: marit@silsethconsulting.no, eller telefon 907 34 964