Målprosesser

Gode prestasjoner for å sikre resultater og verdiskapning over tid, er avhengig av en god balanse mellom medarbeiderenes entusiasme/engasjement og et målrettet fokus.

Entusiasme og godt arbeidsmiljø bidrar til ekstra innsats. I tillegg er det viktig å vite hvor man skal – hvilke mål organisasjonen har og hvilken retning vi skal gå i. Alle medarbeidere trenger egne spesifikke mål som støtter opp under organisasjones hovedmål. Klare mål, krav og forventninger skaper trygghet og resultater.

For å nå et mål må du vite hva du vil – hva du er på jakt etter.

Lær å sette opp og følge SMARTE mål:

  • Spesifikke
  • Målbare
  • Attraktive
  • Realistiske
  • Tidsbestemte
  • Entusiastiske

Silseth Consulting tilbyr workshops for å sette gode og SMARTE mål