Omstilling

Forskning og erfaring viser at mange prosesser har hovedfokus på strategi og organisasjonsstruktur. Når omstillingsprosessen ikke når sitt mål, kan det skyldes manglende fokus den menneskelige siden av omstillingen.

Intern informasjon og organisatorisk forankring er viktige faktorer som lett kan komme i bakgrunnen.

Vi kan tilby følgende tjenester som skreddersys etter organisasjones behov:

  • Nedbemanning eller oppbygging av organisasjoner og avdelinger
  • Rekruttering med eller uten bruk av testverktøy
  • Personlig oppfølging av enkeltpersoner med utvikling av karriereplan
  • Individuelle coaching og oppfølging under omstilling
  • Støtte og praktisk trening i prosessen rundt å søke ny jobb