Skap prestasjoner gjennom ditt lederskap

Bruk to dager på å fokusere på deg selv og ditt potensiale som leder. Bli mer bevisst din påvirkningskraft og hvordan du oppfattes av andre. Finn ut mer om dine styrker og utviklingsområder og få med deg nyttig trening innen kommunikasjon og lederskap. Vær med å trene på å bli tydeligere og tryggere som leder.

Bli en bedre leder
I kurset vil du bli mer bevisst på hvem du er som leder og hvordan du kan skape prestasjoner gjennom ditt lederskap. Du vil få trening, kunnskap og ferdigheter du umiddelbart kan ta i bruk i hverdagen.

DAG 1:   Trygghet i lederrollen 
kl. 08.30 – 15.30

 • Hva er gode lederegenskaper?
 • Verdibasert og autentisk ledelse
 • Bli kjent med lederen i deg
 • Hvem er du som leder og
 • hvem vil du være?
 • Motiverende lederskap
 • Mål for deg som leder


DAG 2:   Tydelighet i lederrollen 
kl. 08.30 – 15.30

 • Hvor tydelig er du?
 • Effektiv kommunikasjon
 • Aktiv lytting
 • Spørreteknikker
 • Engasjement
 • Tilbakemeldinger
 • Prestasjonsledelse

Hvem kan delta?
Alle som ønsker å bedre sine lederferdigheter

Hvordan gjennomføres kurset?
Det skal mer til enn å lese seg til å bli en god leder. Øvelse gjør mester.

 • Deltakerne er aktive, deltar og trener
 • Deltakerne blir utfordret og støttet
 • Vi skaper et trygt, godt og lærevillig miljø

KursledereIna S. Brackman og Marit H. Silseth. Begge er ICF sertifiserte coacher, hver med med 8 års erfaring fra ledercoaching og ledertrening i tillegg til 20 års ledererfaring fra norskt- og internasjonalt næringsliv.

Tid og sted
Oslo: 9. – 10. september 2013 eller 11. – 12. november 2013
Bergen: 30. september – 1. oktober 2013

Pris
kr 8.900

Påmelding
marit@silsethconsulting.no eller ring Marit H. Silseth på tlf. 90 73 49 64