Strategiprosesser

I en verden i endring er det viktig å være forberedt på hva som kan skje. Mange bedrifter er opptatt av nuet og bygger sin strategi rundt det eksisterende.

Ved å lage scenarier, tar man utgangspunkt i det ukjente og omverdenen. Det lages fremtidsbilder – scenarier – som bidrar til å forberede bedriften på de endringer fremtiden kan bringe. I tillegg gir det bedriften selv mulighet til å påvirke fremtiden. Basert på prosessen kan ny konkurransedyktig strategi bygges eller eksisterende strategi kan testes for holdbarhet i et langsiktig perpektiv.

Scenarier gir beslutningstakere en bredere forståelse av hvilke strategiske grep som kan, og bør gjøres, i nåtiden for å utnytte mulighetene i fremtidens usikkerhetsrom.

Scenarieprosessen bidrar til en kvalitetssikring av strategien sett i et langsiktig perspektiv