Teamutvikling ved bruk av JTI

Hvordan løfte et team fra «good» til «great»?

Hensikten med teamutviklingen er å sette igang en bevisstgjøringsprosess som gir deg kunnskap, samt verktøy som bidrar til å løfte teamet fra å være godt til å bli fremragende når det gjelder prestasjoner. Teamutvikling går over 2 dager hvor man bruker verktøyet Jungiansk Type Index.

Teamutviklingen vil gi

 • økt fortåelse for hva som er viktig for at hver og en skal fungere best mulig 
 • bedre kommunikasjon
 • forståelse av hvordan vi best kan jobbe sammen i teamet mot felles mål

Dag 1 – fokus på meg og mine kvaliteter:

 • Hva er jeg god på?
 • Hva liker jeg best å jobbe med?
 • Hvordan kommuniserer jeg?
 • Hva er det som gjør at jeg snakker godt med noen, men ikke med andre?
 • Når er jeg på mitt beste?

Dag 2 – fokus på teamet:

 • Hva fungerer godt i teamet og hva sliter vi med? 
 • Kartlegging av teamets evner og ferdigheter
 • Hvordan sikre kommunikasjonen innad i teamet?
 • Hvordan gå fra å være gode til å bli et fremragende team?

Ta kontakt for mer informasjon.