Teamutvikling

Team er til for å skape resultater. Et godt team krever mye av den enkelte og av samhandling individene imellom. God kommunikasjon, ærlige tilbakemeldinger, trygghet og åpenhet, tydelige spilleregler er viktige elementer for å skape lagånd og holde entusiasmen oppe. I tillegg er felles visjon, verdier, samt klare oppgaver/ansvarsområder og forutsigbarhet er helt avgjørende.

En teamutviklingsprosess gjennomføres med hovedvekt på teames behov og utviklingsmål. Prosessen kan inneholde praktiske øvelser og faglige innspill, samt erfaringsdeling og refleksjon. Vi er spesielt opptatt av å ta utgangspunkt i teamet og det enkelte teammedlems bidrag og behov. Dermed involveres den enkelte hele veien i læringsprosessen. Resultater er økt fellesforståelse, engasjement og eierforhold!

Fremragende team skaper fremragende resultater