Lederutvikling

Gode ledere skaper resultater gjennom å lede andre. Det krever forståelse og innsikt, og evnen til å bevege de du skal lede. Tydelighet i forhold til krav, forventninger og mål, samt evne til å skape entusiasme er viktige lederegenskaper.

Du er ingen leder om ingen følger deg

Ledercoaching/-støtte

Ledere møter mange utfordringer i hverdagen, og hvordan utfordringene takles er avgjørende for hvor godt lederen lykkes. Mange ledere velger å samarbeide med en coach for å kunne utnytte sitt potensial og vokse både som leder, og på det personlige plan.

Større evne til endring og å se nye muligheter

Teamutvikling

Team er til for å skape resultater. Et godt team krever mye av den enkelte og av samhandling individene imellom. God kommunikasjon, ærlige tilbakemeldinger, trygghet og åpenhet, tydelige spilleregler er viktig for å skape lagånd og holde entusiasmen oppe.

Fremragende team skaper fremragende resultater

Omstilling

Forskning og erfaring viser at mange prosesser har hovedfokus på strategi og organisasjonsstruktur. Når omstillingsprosessen ikke når sitt mål, kan det skyldes manglende fokus den menneskelige siden av omstillingen.

Intern info og organisatorisk forankring er viktig

Målprosesser

Det er viktig å vite hvor man skal – hvilke mål organisasjonen har og hvilken retning vi skal gå i. Alle medarbeidere trenger egne spesifikke mål som støtter opp under organisasjones hovedmål. Klare mål, krav og forventninger skaper trygghet og resultater.

Sett gode og SMARTE mål

Strategiprosesser

I en verden i endring er det viktig å være forberedt på hva som kan skje. Mange bedrifter er opptatt av nuet og bygger sin strategi rundt det eksisterende. Ved å lage scenarier, tar man utgangspunkt i det ukjente og omverdenen.

Kvalitetssikring sett i et langsiktig perspektiv