Analyseverktøy kan brukes som støtte under utviklingsprosesser. Vi er sertifiserte i bruk av følgende testvektøy:

Jungiansk Type Index (JTI)

JTI (Jungiansk Type Index) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy som sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten å sortere i «bra» og «mindre bra».

JTI gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, hva som faller naturlig å gjøre i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. Testen gir også en teamprofil (Teamkompasset) som viser hvilke roller og arbeidsoppgaver personen fortrekker i et team.

teamkompass_72dpiTypeforståelse kan være nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likeheter og ulikheter mellom oss selv og andre, hvorfor vi foretrekker noen oppgaver og arbeidsmåter fremfor andre, hvorfor vi lett finner «tonen» med noen mennesker mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med. JTI og Teamkompasset benyttes som støtteverktøy i en rekke prosesser som f.eks.:

 • Etablering av team
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Karriererådgivning
 • Konflikthåndtering

JTI tilbys både enkeltpersoner og team/grupper. Personlig tilbakemelding gis til de som tar testen.

Team Diagnostics

Team Diagnostics er et analyseverktøy som tar utgangspunkt i teamet eller gruppen som helhet.

Det er to hovedkategorier av faktorer som er viktige for optimalisering av resultat:

 1. Produktivitetskapende egenskaper – kapasiteten teamet eller ledergruppen har til å utføre den funksjonen som skal utføres
 2. Egenskaper som skaper engasjement – beskriver prosesser og relasjoner som er nødvendige for å funfere sammen som team eller ledergruppe

Produktivitetsskapende egenskaper hjelper teamet eller ledergruppen å oppnå resultater, gjennomføre oppgaver og holde en stø kurs mot målene som er satt.
Team Diagnostic-modellen skiller ut syv kvaliteter som er nødvendige for å oppnå høy ytelse.
td_72dpi
Egenskaper som skaper engasjement fokuserer på relasjonene mellom medlemmene i team eller ledergrupper og kampånden og tonen. De syv egenskapene i modellen er hentet fra en rekke forskningskilder som studier av emosjonell intelligens, positiv psykologi og forskning på hva som gjør at relasjoner fungerer.

Team Diagnostics er et verktøy som kan støtte prosesser som:

 • Coaching av grupper og team
 • Teamutvikling
 • Ledergruppeutvikling

OPQ32 – personlighetstest

Personlighetstest ISO sertifisert fra DNV.

OPQ32 er designet spesifikk for å avdekke trekk ved en persons personlighet og foretrukne måter å handle på.

Testen gir dybdekunnskap om nøkkelkompetanser som er avgjørende for å lykkes i arbeidslivet.
OPQ32 tilbyr et omfattende men enkelt rammeverk som gir en dyptgående forståelse for betydningen personlighet har på jobbprestasjoner.

OPQ32 er godt egnet for alle typer av stillinger i en organisasjon.

32 står for 32 karakteristikker av personlighet som er relevant for prestasjoner i arbeidslivet.

Testen er tilgjengelig online.